1A - kap-jubii

Det første kapitel i 1. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i børnehaveklassen. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen og den enkelte elev befinder sig rent fagligt.

Der lægges også vægt på at gøre eleverne nysgerrige, så de får lyst til at lære nyt. Der er et særligt fokus på talforståelse og talsymbolerne 0-9.