1A - kap3

I flere indledende aktiviteter skabes der behov for at kunne håndtere tallene op til 100. Titalssystemets opbygning er et af de vigtigste emner i indskolingen, fordi det er en stor del af grundlaget for talforståelsen.

Kapitlet lægger op til, at eleverne forstår titalssystemets opbygning og kan anvende denne viden til at gruppere forskellige ting i enere og tiere og benytte skriftlig notation med tocifrede tal.

Der arbejdes konsekvent med både konkrete ting og ikonisk samt symbolsk repræsentation.