1A - kap4

Kapitlet har fokus på, at eleverne skal kunne foretage spejlinger af simple figurer uden brug af spejl men ved optælling af gitterpunkter set i forhold til spejlingsaksen. Der lægges også op til, at eleverne forundres over spejlingsfænomenet. Det kan fx ske, når de bliver bevidste om, at ting kan være hinandens spejlbilleder og bruger denne bevidsthed til at udfolde deres nysgerrighed i forhold til geometriske figurers indbyrdes placering.