1A - kap5

Mere om addition er det andet kapitel i 1. klasse, som har fokus på addition.

Eleverne skal lære om veksling i forbindelse med addition med tierovergang. De skal kunne addere tocifrede tal med etcifrede tal i området 0-100 ved hjælp af tallinje og positionsplade.

Der er fortsat lagt stor vægt på, at addition repræsenteres med situationer fra elevernes hverdag.