1A - kap-undersøgelse

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

De er fire undersøgelser i 1A:
– Os i klassen
– Kan man det
– Ved mosen
– Min butik

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige som fx geometriske figurer og addition.