1B - kap3

Addition med tierovergang er det tredje kapitel i 1. klasse, som har fokus på addition.

Eleverne skal lære, hvad det vil sige at lægge to tal sammen med tierovergang. De skal kunne addere hele tal i området 0-100 ved hjælp af tallinje og positionsplade.

Eleverne udfordres også ved at skulle afkode tocifrede talsymboler og oversætte fra ikke-symbolske til symbolske repræsentationer af tocifrede tal (fx ved hjælp af centicubes).