maal_kap1

Kapitlet lægger op til, at eleverne bliver fortrolige med at identificere og opbygge trecifrede tal i enere, tiere og hundrede. Kendskabet til positionssystemet er også vigtigt, når der opstår tierovergange i forbindelse med addition og subtraktion. Eleverne arbejder med tallene op til 1000 i en række opgaver, som udfordrer problembehandlingskompetencen.

Der arbejdes konsekvent med både konkrete ting og ikonisk samt symbolsk repræsentation.