maal_kap2

Kapitlet har fokus på, at eleverne lærer at genkende symmetri og tegne symmetriske figurer. Der lægges også op til, at de bliver bevidste om spejlingssymmetri som en matematisk egenskab. Samtidigt er det vigtigt, at de opdager, at der findes symmetrier mange steder i naturen og rundt omkring i bybilledet.