maal_kap3

Eleverne møder forskellige additionsmetoder, som skal skabe grundlag for udviklingen af egne regnemetoder. Det drejer sig om at bruge tallinje, taltavlen, hovedregning og skriftlig notation, hvor tallene skrives op under hinanden.

Kapitlet indeholder mange opgaver, som lægger op til problemløsning.