maal_kap4

Kapitlet har fokus på, at eleverne lærer om de tre synsvinkler – forfra, fra oven og fra siden – i forbindelse med arbejdstegninger. Eleverne skal selv bygge og tegne centicubefigurer på isometrisk baggrund.

Der er også aktiviteter om tal- og figurmønstre, som lægger op til systematisk arbejde.