1.-Subtraktionsmetoder

Eleverne møder flere forskellige subtraktionsmetoder. Der er fokus på, at de forstår, hvordan opbygningen af titalssystemet kan udnyttes, når man subtraherer.

Arbejdet med subtraktion trækker i høj grad på brugen af hjælpemidler som tallinje, taltavlen, papir til skriftlig notation, lommeregner og andre digitale hjælpemidler.