2.-Mere-om-måling

Eleverne skal have kendskab til at måle længde, tid og vægt og kunne anslå og regne med disse størrelser i forskellige sammenhænge. I forhold til i 1. klasse lægges der mere vægt på brugen af standardenheder og omregninger mellem disse.

Kapitlet indeholder masser af opgaver med stor variation, som foregår i mange forskellige kontekster. Hermed får eleverne et klart indtryk af, at måling er tæt knyttet til hverdagen.