3.-Valg-af-regningsart

Eleverne møder en række problemstillinger givet i tegning og eller tekst, hvor det er åbent, om de skal bruge addition eller subtraktion. Aktiviteterne lægger derfor op til, at eleverne tænker sig om og tager selvstændigt stilling til, hvordan regnestykkerne skal stilles op og udregnes.

Hele forløbet er baseret på at arbejde med matematik i anvendelse. Der er fokus på genkendelige og varierede kontekster tæt knyttet til elevernes dagligdag.