5.-Multiplikation

Multiplikation er det første kapitel i Matematrix, som vedrører multiplikationsbegrebet. Der er i høj grad fokus på, at eleverne forstår multiplikation som gentagen addition og kan multiplicere på forskellige måder.

Mange aktiviteter lægger op til symbolbehandling, hvor eleverne skal opstille regnestykker med symbolerne addition (+), multiplikation (∙) og lig med (=).