3a-1

I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 2. klasse. Dette er samtidig et redskab for læreren til at danne sig et overblik over den faglige spredning blandt eleverne i klassen.

Kapitlet har især fokus på kerneområderne addition, subtraktion, valg af regningsart, multiplikation, byg og tegn, areal, måling og chance.