3a-3

I dette kapitel introduceres den standardiserede måleenhed cm2. Eleverne arbejder hen mod metoder til arealberegning ved hjælp af formler. Her introduceres multiplikation af sidelængder som en metode til beregning af rektanglers areal. Eleverne arbejder desuden med måling, udregning og sammenligning af arealet af trekanter og rektanglers areal.

Derudover introduceres eleverne for de almindelige, standardiserede måleenheder, herunder cm2.