3a-6

I bogens sidste kapitel repeteres flere af de matematiske emner, som eleverne har beskæftiget sig med indtil nu – primært indholdet i 3A. Eleverne arbejder især med regning med kroner og øre, kombinatorik, mønstre, koordinatsystemet, arealberegning og færdighedsregning vedrørende alle fire regningsarter.

Kapitlets tema – nordisk julebasar – kan desuden med fordel indgå i et tværfagligt samarbejde med øvrige fag som dansk, kristendomskundskab, musik, natur/teknik og billedkunst.