3B_kap1

Bogens første kapitel udvikler elevernes forståelse og brøkdele og deres forskellige repræsentationsformer. Eleverne arbejder dels med en række forskellige typer af brøker – stambrøker, ægte og uægte brøker, blandede tal mm. – samt med regnereglerne for brøker. I dette arbejder skelnes der mellem at tage en brøkdel af antal og at tage en brøkdel af en hel.