3B_kap4

Arbejdet med dette kapitel bygger videre på kapitlet Chance i 2B. Eleverne lærer at anlægge en strategi i forbindelse med spil og andre aktiviteter, for at opnå nogle på forhånd udpegede mål. Der er i den forbindelse fokus på systematisering og skematisering af data samt gentagelse af eksperimenter med henblik på at opnå kvalificerede udsagn om resultatet af tilfældige eksperimenter. Eleverne arbejder desuden med den symbolske repræsentation af sandsynlighed som brøkdele.