3B_kap6

I bogens sidste kapitel repeteres de væsentligste faglige begreber, som eleverne har arbejdet med i løbet af indskolingen. I det repeterende arbejde får eleverne derved mulighed for at reflektere over det, de har lært indtil nu. Der lægges op til at eleverne i udgangspunktet arbejder selvstændigt – enten individuelt eller i grupper – uden lærerinstruktion, mens lærerens rolle først og fremmest er at være sparringspartner, hvis eleverne går i stå.