0_kap3

Eleverne får udvidet deres talbegreb til at omfatte tallene op til 20. Målet er, at de bliver fortrolige med tallene 10-20 og forstår sammenhængen mellem antal, talnavn og talsymbol. Der arbejdes både med tallenes ordningsmæssige og antalsmæssige betydning samt sammenhængen mellem disse.