0_kap5

I dette kapitel er der fokus på, at eleverne lærer at genkende, beskrive og tegne mønstre. I et mønster gentages nogle bestemte grundformer flere gange. Der lægges også op til at bygge mønstre med geobrikker og tegne mønstre i GeoGebra.
Desuden arbejdes der i et opslag med spejling. Eleverne spejler dels figurer i en spejlingsakse ved at bruge et spejl og dels ved at bygge figurer af centicubes, hvor spejlbilledet dannes ved at vippe figuren omkring spejlingsaksen.