0_kap6

I julekapitlet indgår flere forskellige matematiske emner, som eleverne tidligere har beskæftiget sig med. Det drejer sig fx om antalsbestemmelse, kombinatorik og genkendelse af talsymboler.
Eleverne møder også nyt fagligt stof. Talmængden udvides til 24, og der er aktiviteter med begyndende addition og deling (fordeling af pebernødder).