0_kap6

I dette kapitel er der fokus på at anvende matematikken i en bredere og mere virkelighedsnær kontekst. Derfor arbejder eleverne med at finde matematiske løsninger på genkendelige problemstillinger. Ved på denne måde at bruge de tidligere lærte matematiske begreber og færdigheder, fremskyndes elevernes faglige udvikling samtidig med, at de får nogle succesoplevelser med at kunne anvende matematikken.