0_kap8

Det var så 0. klasse har fokus på elevernes behov for repetition og gentagelse. Her indgår noget af det matematiske kernestof, som de har beskæftiget sig med i løbet af skoleåret.
Faglige emner: Tallene 0-20 (antalsbestemmelse, forbinde et antal med tallinjen), geometriske figurer, optælling, mønstre, spejling og talfølger.