1A - kap-jul

Det sidste kapitel i Matematrix 1A er fem sider om julen. Her indgår flere forskellige matematiske emner, som eleverne tidligere har beskæftiget sig med. Det drejer sig om antalsbestemmelse, addition, måling og indledende subtraktion. Siderne kan derfor bruges som en form for repetition af indholdet i bogen.