Årsplan 2. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 2.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression.. Der er også indsat undersøgelser og gjort plads til repetition og tematiske forløb i planen. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra matematrix.alinea.dk

En anden mulighed for et digitalt supplement til Matematrix er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Jubii

Fx uge

33

Det første kapitel i 2. klasse samler op på det matematiske stof, som eleverne har lært i 1. klasse. Jubii giver dermed læreren mulighed for at screene, hvor klassen og den enkelte elev befinder sig rent fagligt.

Der er et særligt fokus på addition, subtraktion, spejling, måling, geometriske figurer og byg og tegn.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om positionssystemet

Fx uge

34-36

Kapitlet lægger op til, at eleverne bliver fortrolige med at identificere og opbygge trecifrede tal i enere, tiere og hundrede. Kendskabet til positionssystemet er også vigtigt, når der opstår tierovergange i forbindelse med addition og subtraktion. Eleverne arbejder med tallene op til 1000 i en række opgaver, som udfordrer problembehandlingskompetencen.

Der arbejdes konsekvent med både konkrete ting og ikonisk samt symbolsk repræsentation.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Vores højde

Fx uge

37

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2A:
– Vores højde
– Tændstikker
– Ved fælles hjælp
– Skyggegeometri

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Spejlingssymmetri

Fx uge

38-39

Kapitlet har fokus på, at eleverne lærer at genkende symmetri og tegne symmetriske figurer. Der lægges også op til, at de bliver bevidste om spejlingssymmetri som en matematisk egenskab. Samtidigt er det vigtigt, at de opdager, at der findes symmetrier mange steder i naturen og rundt omkring i bybilledet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Tændstikker + Kan du huske? 1 (repetition)

Fx uge

40

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2A:
– Vores højde
– Tændstikker
– Ved fælles hjælp
– Skyggegeometri

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Additionsmetoder

Fx uge

41-44

Eleverne møder forskellige additionsmetoder, som skal skabe grundlag for udviklingen af egne regnemetoder. Det drejer sig om at bruge tallinje, taltavlen, hovedregning og skriftlig notation, hvor tallene skrives op under hinanden.

Kapitlet indeholder mange opgaver, som lægger op til problemløsning.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om byg og tegn

Fx uge

45-46

Kapitlet har fokus på, at eleverne lærer om de tre synsvinkler – forfra, fra oven og fra siden – i forbindelse med arbejdstegninger. Eleverne skal selv bygge og tegne centicubefigurer på isometrisk baggrund.

Der er også aktiviteter om tal- og figurmønstre, som lægger op til systematisk arbejde.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Ved fælles hjælp + Kan du huske? 2 (repetition)

Fx uge

47

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2A:
– Vores højde
– Tændstikker
– Ved fælles hjælp
– Skyggegeometri

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Areal

Fx uge

1-3

Eleverne skal tilegne sig viden om arealbegrebet. Der arbejdes både med standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder. Eleverne skal blandt andet kunne bestemme arealet af en flade ved hjælp af kvadratnet.

Størstedelen af aktiviteterne består af opgaver, som har fokus på problemløsning og anvendelse af matematik i mange forskellige kontekster, som vedrører areal.
h
Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Skyggegeometri

Fx uge

48

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2A:
– Vores højde
– Tændstikker
– Ved fælles hjælp
– Skyggegeometri

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Jul + indkøb

Fx uge

49-50

Det sidste kapitel i Matematrix 2A er syv sider om julen. Her indgår flere forskellige matematiske emner og aktivitetstyper, som eleverne tidligere har beskæftiget sig med. Det drejer sig blandt andet om antalsbestemmelse med veksling, addition, spil, tekstopgaver og problemløsning. Siderne kan derfor bruges som en form for repetition af indholdet i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Subtraktionsmetoder

Fx uge

4-6

Eleverne møder flere forskellige subtraktionsmetoder. Der er fokus på, at de forstår, hvordan opbygningen af titalssystemet kan udnyttes, når man subtraherer.

Arbejdet med subtraktion trækker i høj grad på brugen af hjælpemidler som tallinje, taltavlen, papir til skriftlig notation, lommeregner og andre digitale hjælpemidler.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om måling

Fx uge

8-9

Eleverne skal have kendskab til at måle længde, tid og vægt og kunne anslå og regne med disse størrelser i forskellige sammenhænge. I forhold til i 1. klasse lægges der mere vægt på brugen af standardenheder og omregninger mellem disse.

Kapitlet indeholder masser af opgaver med stor variation, som foregår i mange forskellige kontekster. Hermed får eleverne et klart indtryk af, at måling er tæt knyttet til hverdagen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Min skole + Kan du huske? 1 (repetition)

Fx uge

10

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2B:
– Min skole
– Skolevejen
– Tid
– Byg figurer med tændstikker

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx chance, statistik, multiplikation, division, omkreds og areal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Valg af regningsart

Fx uge

11-13

Eleverne møder en række problemstillinger givet i tegning og eller tekst, hvor det er åbent, om de skal bruge addition eller subtraktion. Aktiviteterne lægger derfor op til, at eleverne tænker sig om og tager selvstændigt stilling til, hvordan regnestykkerne skal stilles op og udregnes.

Hele forløbet er baseret på at arbejde med matematik i anvendelse. Der er fokus på genkendelige og varierede kontekster tæt knyttet til elevernes dagligdag.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.http://matematrix.målogårsplaner.alinea.dk/portal/2b-kapitel-3-valg-af-regningsart/

Chance

Fx uge

15-17

I Chance skal eleverne lære, hvad det vil sige, at et resultat er tilfældigt. Der er også fokus på at bruge gentagelse af samme eksperiment som en metode til at gætte kvalificeret på resultatet af tilfældige eksperimenter. Derfor indeholder kapitlet masser af aktiviteter, som lægger op til konkrete eksperimenter og spil. I forlængelse heraf skal eleverne lære at indsamle resultater, som efterfølgende ordnes og beskrives i en tabel.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Skolevejen + Kan du huske? 2 (repetition)

Fx uge

18

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2B:
– Min skole
– Skolevejen
– Tid
– Byg figurer med tændstikker

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx chance, statistik, multiplikation, division, omkreds og areal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Multiplikation

Fx uge

19-21

Multiplikation er det første kapitel i Matematrix, som vedrører multiplikationsbegrebet. Der er i høj grad fokus på, at eleverne forstår multiplikation som gentagen addition og kan multiplicere på forskellige måder.

Mange aktiviteter lægger op til symbolbehandling, hvor eleverne skal opstille regnestykker med symbolerne addition (+), multiplikation (∙) og lig med (=).

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Tid

Fx uge

22

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2B:
– Min skole
– Skolevejen
– Tid
– Byg figurer med tændstikker

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx chance, statistik, multiplikation, division, omkreds og areal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Det var så 2. klasse + afslutning

Fx uge

23-24

Det var så 2. klasse er tematisk opbygget og har fokus på elevernes behov for repetition og gentagelse. Her indgår det matematiske kernestof, som eleverne har beskæftiget sig med, i 2. klasse i praktiske sammenhænge.

Faglige emner: Addition, subtraktion, regnehistorier, opstilling af regnestykker, chance, tid og multiplikation.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Kan man det?

Fx uge

25

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er fire undersøgelser i 2B:
– Min skole
– Skolevejen
– Tid
– Byg figurer med tændstikker

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx chance, statistik, multiplikation, division, omkreds og areal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.