6.-Jul

Det sidste kapitel i Matematrix 2A er syv sider om julen. Her indgår flere forskellige matematiske emner og aktivitetstyper, som eleverne tidligere har beskæftiget sig med. Det drejer sig blandt andet om antalsbestemmelse med veksling, addition, spil, tekstopgaver og problemløsning. Siderne kan derfor bruges som en form for repetition af indholdet i bogen.