maal_kap5

Eleverne skal tilegne sig viden om arealbegrebet. Der arbejdes både med standardiserede og ikke-standardiserede måleenheder. Eleverne skal blandt andet kunne bestemme arealet af en flade ved hjælp af kvadratnet.

Størstedelen af aktiviteterne består af opgaver, som har fokus på problemløsning og anvendelse af matematik i mange forskellige kontekster, som vedrører areal.