0_kap1

De fleste børn kan tælle til 10, når de starter i børnehaveklassen. I bogens første kapitel tager vi udgangspunkt i elevernes eksisterende viden om tallene 0-9, men lægger samtidigt op til at strukturere denne viden og lære dem en række nye begreber og tænkemåder. Kapitlet har et særligt fokus på at udvikle elevernes repræsentationskompetence – altså deres evne til at angive et antal på flere måder.