1B - kap4

Eleverne skal bygge og tegne geometriske modeller af simple ting fra omverdenen ved at anvende deres viden om geometriske figurer. De må benytte en række hjælpemidler fx geobrikker, centicubes, GeoGebra og ikke mindst isometrisk papir. I gennemgangen præsenteres, hvordan man kan tegne centicubefigurer på isometrisk papir, hvilket fascinerer de fleste elever, som hermed får et nyt værktøj til at tegne simple ting fra omverdenen.