1B - kap5

I Mere om subtraktion arbejder eleverne med at subtrahere hele tal inden for talområdet 0-99. Der er fokus på veksling, og at eleverne forstår subtraktion med tierovergang ud fra et kendskab til titalssystemets opbygning.

Eleverne udfordres også ved at skulle oversætte fra ikke-symbolske til symbolske repræsentationer af tocifrede tal (fx ved hjælp af centicubes). Der er fortsat lagt stor vægt på, at subtraktion repræsenteres med situationer fra elevernes hverdag.