3B_kap3

I dette kapitel lærer eleverne, at sortere og systematisere og tolke data fra hverdagen i tabeller og pindediagrammer. Arbejdet med statistik bygger videre på de optællingsmetoder eleverne lærte i kapitlet Chance i Matematrix 2B. Arbejdet med statistik foregår dels i elevbogen og dels i regneark, der her introduceres som et hjælpemiddel, der kan sortere og vise data i forskellige diagramtyper.